Monday , May 27 2019
Home / FNews / အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္မည္

ပိုင္ထက္(ျမစ္မခ)

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္  ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ ILO မွ သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကၽြန္မတို႔လုပ္ေနတာ ၂၀၁၄ တည္းက ေလးႏွစ္စီမံကိန္းရွိတယ္။ အခုစိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနတာ က အစိုးအရအေျပာင္းလဲမွာ မူဝါဒအေျပာင္းလဲေတြျဖစ္တယ္။ အစိုးရသစ္က ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ တာဝန္ယူမယ္၊ တာဝန္ခံမယ့္အပိုင္းကို ေစာင့္ၾကည့္သြားရမယ္”ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မွ ဆက္သြယ္ညိွႏႈိင္းေရးအရာရွိ Piyamal Pichaiwongse (ပီရာမာ(လ္)ပီခ်ဳိင္ဝန္း) ကေျပာသည္။

ILO အေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေလးႏွစ္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ပညာေရးသင္ၾကားမႈအပိုင္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသန္းကိုရင္းႏွီးထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ဖို႔ အခုအဖြဲ႔စည္းအားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေနတယ္။ ILO အဖြဲ႔ကလည္း ေထာက္ပံ့ထား တယ္။ တကယ္ေတာ့ အစိုးရတစ္ေယာက္တည္းလုပ္လို႔မရဘူး။ မိဘေတြေရာ၊ ျပည္သူလူထုအားလံုးပါမွ ရမယ္။ မိ႐ုိးဖလာမိဘလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ ကူညီတာေတြ၊ ဘာေတြကလည္း အခက္အခဲျဖစ္ေနပါ တယ္။ အဓိကအခ်က္က ပညာမတတ္တာနဲ႔ ဆင္းရဲတဲ့အခ်က္ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္တာပါ။ ဒါကိုျပင္ ဆင္ရမယ္”ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းရွိန္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္(၁၄)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စားေသာက္ဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုတို႔တြင္ ကေလးလုပ္သားအသံုးျပဳမႈမ်ားရွိ ေနၿပီး လမ္းေဘးေလလြင့္ကေလးငယ္မ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ကေလးလုပ္သားေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ေနတယ္။ ေတာင္ႀကီးနဲ႔ ျပည္မွာလုပ္ တယ္။ စစ္တမ္းေကာက္ထားတာေတာ့ စုစုေပါင္း(၁၂၀၀)ေလာက္ရွိတယ္။ သူတို႔မိဘေတြကိုလည္း အသိပညာ ေပးတာေတြ၊ ကေလးေတြကို ေက်ာင္းထားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနတာေတြ၊ မိဘေတြကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးတာေတြ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ေပးေနတာေတြ လုပ္ေနတယ္။”ဟု ပရဟိတအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရတနာေမ တၱာအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလး (၄)သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး (၁.၄)သန္းေက်ာ္မွာ စာမသင္ႏိုင္ဘဲ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းခံေနရေၾကာင္း ILO အဖြဲ႔၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

Check Also

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေရး အခ်ိန္မီွ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးေရး ေတာင္းဆိုထား

ေအမီေအာင္ (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးကို အခ်ိန္မီွ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရတို႔ ပါဝင္သည့္ …