Thursday , November 1 2018
Home / FNews / အင္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား တရားစြဲ

အင္းနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား တရားစြဲ

မ်ိဳးမင္းထြန္း (ျမစ္မခ)

ပုသိမ္၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ပင္လံု ရတနာကုမၸဏီက သလိတ္သံုးခြအင္းနယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အေပၚ တြင္ နစ္နာခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ(၅)ဦးကို တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ရံုးမွ သိရွိရသည္။

သလိတ္သံုးခြအင္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပင္လံုရတနာကုမၸဏီတို႔ အျငင္းပြား ၾကရာ ႏွစ္ဖက္တိုင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေညာင္တိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္႔ေဇာ္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ လြင္၊ သဇင္ေရေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမွ ဦး သန္းဝင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေျမဧက (၅၀)ခန္႔မွာ ကုမၸဏီလုပ္ပိုင္ခြင့္ရေျမတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အင္းေျမ အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ အသေရႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေစသည္ဟုဆိုကာ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းရလိုေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါေျမမွာ ငါးေမြးရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း တရား႐ုံးက ျမြက္ဟ ေပးရန္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကုမၸဏီက အင္းေခ်ာင္းေတြကို ပိတ္တယ္၊ ပိတ္တဲ့အတြက္ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြနဲ႔ ျပႆနာတက္တယ္။ သူရဲ႕ ငါးကန္ေတြထဲမွာလည္း အင္းေခ်ာင္းေတြပါသြားတယ္။ ပါသြားတဲ့အတြက္ ေရလုပ္သားေတြက အင္း ေခ်ာင္းေတြကို ျပန္ေဖာ္ခိုင္းတယ္။ အင္းေခ်ာင္းေတြ ငါးကန္ေတြကို ယင္းလိပ္ေတြနဲ႔ ပိတ္တယ္။ ပိတ္တဲ့အတြက္ ေရခ်ိဳအက္ဥပေဒကို ေဖာက္ဖ်က္ေနၿပီ။ အဲဒီအတြက္လည္း ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးက ကုမၸဏီကို တရားျပန္စြဲထားၿပီးၿပီ။သ ူတို႔စြဲထားတာေတာ့ ဥပေဒအရပဲ ျပန္ေျဖရွင္းသြားမွာပါ”ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ လူစုလူေဝးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေျမတိုင္းျခင္း၊ အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိေသာ တာဝန္ ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုးျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ုိက္ျခင္းႏွင့္ အင္းေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းတို႔အတြက္ တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္သို႔တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လံုရတနာကုမၸဏီမွသိရ သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖက္က ဘယ္သူ႔ကိုမွ သာေစ၊ နာေစဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ အမွန္တရားတစ္ခု ေပၚ ေပါက္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ မွန္တာလုပ္ရင္း တရားစြဲခံခဲ့ရတာျဖစ္လို႔ အ ေကာင္းဆံုး ဆက္လက္ရင္ဆိုင္သြားမယ္။”ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာသည္။

ပင္လံုရတနာကုမၸဏီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ေျမေအာက္ ရ တနာေဖာ္ထုတ္ေရးစီမံခ်က္အရ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သဇင္ေရေက်ာ္ေက်းရြာ၊ ေပါက္ေတာေက်းရြာ၊ သဲျဖဴ ေက်းရြာစသည့္ ေက်းရြာမ်ားအနီး ေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းဧက(၁၁၅၀)ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီက တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မွ ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္သန္႔စင္က စတင္ၾကားနာစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Check Also

Huawei P20 ႏွင့္ P20 Pro ကို ဇြန္ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီ

  ယမုံ (ျမစ္မခ) ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၄ ရက္။ ကမာၻ႔ပထမဆုံး Leica ကင္မရာသုံးလုံးပါ စမတ္ဖုန္းမွ အသိဥာဏ္တုစြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပညာ(AI) ပါဝင္သည့္ နာမည္ေက်ာ္ Flagship …